Hinnastotiedosto

EsittelyKäyttöohjeet › XML-hinnastotiedosto

Hinnastotiedosto mahdollistaa verkkokaupan yhdistämisen XML-muotoa tukeviin hintaseurantapalveluihin, verkkokauppakeskuksiin ja vastaaviin palveluihin. Hinnastotiedostoa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi erilaisten extranet-sovellusten rakentamisessa.

asetukset / on/off / hinnastotiedosto sallittu (asiakasryhmittäin), kts. hinnastotiedostojen www-osoitteet

Hinnastotiedoston www-osoite

Hinnastotiedosto voidaan ladata tietystä www-osoitteesta tietyillä URL-parametreillä, esim.
https://www.example.com/export.php?id=NF7UvNQE&lang=fi&decpoint=dot&from=1&to=50000&character-set=utf-8&brandfill=no&mirrored=no

  • id on turvakoodi, joka vaihtelee verkkokaupoittain ja asiakasryhmittäin
  • lang tarkoittaa kieltä. Vaihtoehtoina fi tai en
  • decpoint tarkoittaa desimaalierotinta. Vaihtoehtoina dot (piste) tai comma (pilkku)
  • from tarkoittaa ensimmäisenä näytettävän tuotteen listausnumeroa
  • to tarkoittaa viimeisenä näytettävän tuotteen listausnumeroa
  • character-set tarkoittaa merkistöä. Vaihtoehtoina utf-8 ja iso-8859-1
  • brandfill (vapaaehtoinen) tarkoittaa tyhjän tuotemerkin korvaamista none-sanalla. Vaihtoehtoina no (oletus) tai yes
  • mirrored (vapaaehtoinen) tarkoittaa, näytetäänkö sama tuote useissa eri kategorioissa. Vaihtoehtoina no (oletus) tai yes

Saat verkkokauppasi hinnastotiedoston www-osoitteen selville verkkokaupan hallintaliittymän asetukset / on/off / "kts. hinnastotiedostojen www-osoitteet" -kohdasta.

Hyvä tietää

Muunlaiset erityiset vaatimukset täyttävä hinnastotiedosto on mahdollista ohjelmoida itse. PHP-ohjelmointikieli on hyvä tähän tarkoitukseen. Niin sanottu PHP-ohjelma on tietyssä www-osoitteessa ja kun joku ihminen tai robotti vierailee kyseisessä www-osoitteessa, niin ohjelma kyselee reaaliaikaisia tuotetietoja MySQL-tietokannasta ja näyttää joko XML-tiedoston tai perinteisemmän CSV/Excel-taulukon. Vinkkejä ohjelmointiin saa tuotetaululukon API-kuvauksesta.

Scroll to Top