Tuotteiden negatiivisten saldojen sallimisen massamuutostyökalu

Tekniset tiedotKoodausohjeet › Tuotteiden negatiivisten saldojen sallimisen massamuutostyökalu

Taustaa

Tuotteiden tuonnin jälkeen saattaa olla tarpeellista merkitä negatiiviset saldot sallituksi kaikille tuotteille. Tämä massamuutostyökalu nopeuttaa merkintöjen tekemistä.

Tarvittavat ohjelmistot

Tässä työssä tarvitaan

  • selain (esim. Firefox)
  • yksinkertainen tekstieditori (esim. Notepad++)
  • FTP-ohjelma (esim. Filezilla)

Esivalmistelut

  • Kirjaudu verkkokaupan hallintaliittymään (demo).
  • Klikkaa ylhäältä työkalut / varmuuskopiointi.
  • Klikkaa Käynnistä -painiketta.

Toteutusohjeet

Luo omalle tietokoneellesi oma_negatiiviset_massatyokalu.php -niminen tekstitiedosto ja siirrä se FTP-ohjelmalla kotisivutilan kansioon, jossa verkkokaupan etusivun index.php -tiedosto sijaitsee. Tiedoston sisällön on oltava seuraavanlainen.

<?php

/* 	-----------------------------------------------------UTF-8---❤-----
	cat/oma_negatiiviset_massatyokalu.php (model example)

	Clover Shop(r) X4
	Copyright (c) 2013- Clover Shop Oy. All rights reserved.

	This is commercial software. Unauthorized use, reproduction,
	reverse engineering and/or distribution is strictly prohibited.

	For more information, please visit http://www.clovershop.com
	--------------------------------------------------------------------
	*/// Säädetään virheilmoitusherkkyyttä

error_reporting (0);// Luetaan asetukset

include "config/config_inc.php";// Avataan MySQL-yhteys

$mysql_link = @mysqli_connect ($config['mysql5_server'], $config['mysql5_readwrite_username'], $config['mysql5_readwrite_password'], $config['mysql5_database']);
if (!$mysql_link) {
	echo "Tietokantayhteys ei toimi, MySQL-virhe: ". mysqli_connect_error();
	exit;
}

if (version_compare (PHP_VERSION, "5.2.3", ">=")) {
	mysqli_set_charset ($mysql_link, "utf8");
} else {
	mysqli_query ($mysql_link, "SET NAMES 'utf8'");
}// Merkitään kaikkien tuotteiden ja tuoteoptioiden negatiiviset saldot sallituiksi

mysqli_query ($mysql_link, "UPDATE csx4_products SET cs_product_stock_qty_dive='1'") or die();

echo "Merkinnät tehty. Poista tämä tiedosto kotisivutilasta.";// Suljetaan MySQL-yhteys

mysqli_close ($mysql_link);

?>

Käyttöohjeet

Vieraile selaimella kyseisellä sivulla. Poista lopuksi oma_negatiiviset_massatyokalu.php -niminen tiedosto kotisivutilasta.

Vastuunrajoitus

Näillä ohjeilla ja koodiesimerkeillä ei ole minkäänlaista toimivuustakuuta. Emme vastaa välittömistä, välillisistä, satunnaisista tai epäsuorista vahingoista, menetyksistä, korvauksista, tai kolmannen osapuolen esittämistä vaatimuksista, jotka johtuvat näiden ohjeiden tai koodiesimerkkien noudattamisesta.

Scroll to Top