Suostumus evästeiden käytölle

Tekniset tiedotKoodausohjeet › Suostumus evästeiden käytölle

Älä lisää tarpeettomasti

Verkkokaupassa vierailevalta henkilöltä ei tarvitse pyytää suostumusta evästeiden käytölle, jos evästeitä käytetään asioinnin kannalta tarpeellisiin käyttötarkoituksiin, kuten esimerkiksi ostoskorin toimintaan. Myöskään kävijäseurantaevästeille ei tarvitse pyytää suostumusta (25.5.2018 alkaen). Vaikka suostumus vaadittaisiin, selaimen asetuksen katsotaan riittävän suostumukseksi, kuten Suomessa on aiemmin tulkittu.

... suostumus voidaan ilmaista käyttämällä internetiin pääsyn mahdollistavan ohjelmistosovelluksen asianmukaisia teknisiä asetuksia... Lähde: Artikla 9 / EU:n sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus (ehdotus) ↗

Esivalmistelut

Hanki evästeistä huomauttavan pop-up-palkin JavaScript-koodi esimerkiksi täältä: https://cookieconsent.insites.com/. Kopioi JavaScript-koodi tietokoneesi leikepöydälle.

Toteutusohjeet

  • Kirjaudu verkkokaupan hallintaliittymään (demo).
  • Klikkaa ylhäältä asetukset / koodit ja ulkoasu.
  • Klikkaa Lisää uusi -painiketta.
  • Valitse tyypiksi "Javascript/HTML5".
  • Syötä nimeksi "Suostumus evästeiden käytölle" tai mitä tahansa.
  • Valitse Sivu-kohdasta "Kaikki sivut" tai "[ei merkitystä]".
  • Valitse Sijainti-kohdasta "Verkkokaupassa </head> ennen".
  • Liitä JavaScript-koodi Koodi-kohtaan.
  • Voit halutessasi muokata JavaScript-koodissa olevia tekstejä.
  • Klikkaa Tallenna-painiketta.

Vastuunrajoitus

Näillä ohjeilla ja koodiesimerkeillä ei ole minkäänlaista toimivuustakuuta. Emme vastaa välittömistä, välillisistä, satunnaisista tai epäsuorista vahingoista, menetyksistä, korvauksista, tai kolmannen osapuolen esittämistä vaatimuksista, jotka johtuvat näiden ohjeiden tai koodiesimerkkien noudattamisesta.

Scroll to Top