Tuotteiden siirtäminen Vilkas-palvelusta

Taustaa

Noudata näitä ohjeita, jos haluat siirtää tuotteet Vilkas-verkkokauppapalvelusta Clover Shop -verkkokauppaohjelmistoon. Toimenpide ei vaikuta Vilkas-verkkokaupan toimintaan.

Voit siirtää tuotteet vastaavalla tavalla myös muista verkkokauppapalveluista.

Tarvittavat ohjelmistot

Tässä työssä tarvitaan

 • verkkoselain (esim. Chrome)
 • yksinkertainen tekstieditori (esim. Notepad++)
 • taulukkolaskentaohjelma (esim. OpenOffice)
 • FTP-ohjelma (esim. Filezilla)

Tuotteiden vienti Vilkkaasta

CSV-tiedoston luominen

 • Kirjaudu Vilkas-verkkokaupan hallintaliittymään.
 • Klikkaa Tuotteet / Tuo ja vie.
 • Valitse objektityypiksi Tuotteet.
 • Valitse muotoiluksi Suomi.
 • Valitse objektityypiksi Tuotteet.
 • Valitse koodaukseksi UTF-8.
 • Valitse erotinmerkiksi pipeline (|) tai puolipiste (;).
 • Klikkaa Vie-painiketta.

CSV-tiedoston tarkistaminen

 • Avaa CSV-tiedosto (Tuotteet.csv) taulukkolaskentaohjelmassa.
 • Tarkista, että jokaisella rivillä on yhtä monta saraketta.
  - Jos oikea reuna vetelehtii, käytä CSV-tiedoston luomisessa (edellinen kohta) jotain toista erotinmerkkiä.
 • Vältä tiedoston tallentamista

Tuotekuvien lataaminen

Tuotekuvien nimet mainitaan CSV-tiedoston ImageLarge-nimisessä sarakkeessa. Seuraavaksi sinun pitää tallentaa kuvatiedostot omalle tietokoneellesi.

 • Kirjaudu Vilkas-verkkokaupan hallintaliittymään.
 • Avaa tiedostonhallintasovellus.
 • Lataa tuotekuvat (ImageLarge).

Tuotteiden tuonti Clover Shoppiin

 • Kirjaudu verkkokaupan hallintaliittymään (demo).
 • Klikkaa ylhäältä työkalut / tuontivelho.
 • Noudata "Tuo tietoja csv-tiedostosta" -kohdassa olevia ohjeita.
  - Kun ohjeissa pyydetään siirtämään tuotekuvat hallintaliittymän imported-kansioon, siirrä imported-kansioon tarvittaessa myös kuvakansiot, esim. (Syksy/kuva1.jpg) riippuen siitä, onko kuvakansiot mainittu myös CSV-tiedoston kuvasarakkeissa.

Hintojen korjaaminen

 • Kirjaudu verkkokaupan hallintaliittymään (demo).
 • Klikkaa ylhäältä asetukset / arvonlisävero .
 • Vaihda asetukset sellaiseksi, miten haluat niiden lopulta olevan.
 • Klikkaa Päivitä-painiketta.
ALV-asetukset eivät tarkoita sitä, myydäänkö asiakkaille verottomasti vai verollisesti.
 • Klikkaa ylhäältä tuotteet.
 • Klikkaa vasemmalta "Uudet..." -kategoriaa.
 • Valitse luettelosta jokin tuote.
 • Tarkista, että tuotteen hinta on oikein.
  - Hintakentän alapuolella näkyy "veroton" tai "verollinen".
Tuotekortissa näkyvä hinta ei tarkoita sitä, myydäänkö asiakkaille verottomasti vai verollisesti.

Jos tuotujen tuotteiden hinnat ovat väärin, laske taskulaskimella tarkka korjauskerroin.

 • Klikkaa ylhäältä työkalut / avustaja.
 • Klikkaa "Nosta tai laske tuotteiden hintatasoa".
 • Merkitse K-asiakasryhmä.
 • Merkitse "Uudet..." -kategoria.
 • Syötä kerroin.
 • Klikkaa Päivitä-painiketta.

Hintojen pyöristäminen

Toimi seuraavasti, jos tuotteiden hinnoissa on liikaa desimaaleja haluamaasi määrään nähden, etkä halua korjata niitä yksitellen. Tässä koodiesimerkissä hinnat pyöristetaan kahden desimaalin tarkkuuteen.

 • Luo omalle tietokoneellesi oma_hintojen_pyoristys.php -niminen tekstitiedosto, jonka sisältö on seuraavanlainen.
<?php

/* 	-----------------------------------------------------UTF-8---❤-----
	cat/oma_hintojen_pyoristys.php (model example)

	Clover Shop(r) X4
	Copyright (c) 2013- Clover Shop Oy. All rights reserved.

	This is commercial software. Unauthorized use, reproduction,
	reverse engineering and/or distribution is strictly prohibited.

	For more information, please visit http://www.clovershop.com
	--------------------------------------------------------------------
	*/


	
// Säädetään virheilmoitusherkkyyttä

error_reporting (0);// Luetaan asetukset

include "config/config_inc.php";// Avataan MySQL-yhteys

$mysql_link = @mysqli_connect ($config['mysql5_server'], $config['mysql5_readwrite_username'], $config['mysql5_readwrite_password'], $config['mysql5_database']);
if (!$mysql_link) {
	echo "Tietokantayhteys ei toimi, MySQL-virhe: ". mysqli_connect_error();
	exit;
}

if (version_compare (PHP_VERSION, "5.2.3", ">=")) {
	mysqli_set_charset ($mysql_link, "utf8");
} else {
	mysqli_query ($mysql_link, "SET NAMES 'utf8'");
}// Pyöristetään hinnat

$result = mysqli_query ($dblink, "SELECT * FROM csx4_products LIMIT 1000000");

if (is_object ($result) && mysqli_num_rows ($result)) {

	while ($s = mysqli_fetch_array ($result)) {
		
		if ($s['cs_product_price1_normal']) {			
			$s['cs_product_price1_normal'] = round ($s['cs_product_price1_normal'], 2);		
			mysqli_query ($dblink, "UPDATE csx4_products SET cs_product_price1_normal='". mysqli_real_escape_string ($dblink, $s['cs_product_price1_normal']) ."' WHERE cs_product_id='". mysqli_real_escape_string ($dblink, $s['cs_product_id']) ."'");
		}
		 
		if ($s['cs_product_price1_sale']) {		 
		 	$s['cs_product_price1_sale'] = round ($s['cs_product_price1_sale'], 2);		
			mysqli_query ($dblink, "UPDATE csx4_products SET cs_product_price1_sale='". mysqli_real_escape_string ($dblink, $s['cs_product_price1_sale']) ."' WHERE cs_product_id='". mysqli_real_escape_string ($dblink, $s['cs_product_id']) ."'");		 
		}

	}	

	echo "Hintojen pyöristys tehty.";
	
}// Suljetaan MySQL-yhteys

mysqli_close ($mysql_link);

?>
 • Siirrä edellä mainittu tiedosto FTP-ohjelmalla kotisivutilan kansioon, jossa verkkokaupan etusivun index.php-tiedosto sijaitsee (upload).
 • Vieraile selaimella osoitteessa, jossa edellä mainittu tiedosto sijaitsee.
  - Esim. http://www.example.com/oma_hintojen_pyoristys.php.
 • Poista edellä mainittu tiedosto FTP-ohjelmalla kotisivutilasta.

Tunnetut rajoitukset

Näillä ohjeilla ei voida siirtää tuoteoptioita, kuten esimerkiksi T-paidan värioptioita. Tuonti tapahtuu ensimmäiseen asiakasryhmään.

Vastuunrajoitus

Näillä ohjeilla ja koodiesimerkeillä ei ole minkäänlaista toimivuustakuuta. Emme vastaa välittömistä, välillisistä, satunnaisista tai epäsuorista vahingoista, menetyksistä, korvauksista, tai kolmannen osapuolen esittämistä vaatimuksista, jotka johtuvat näiden ohjeiden tai koodiesimerkkien noudattamisesta.

Näin rakennat yrityksellesi verkkokaupan

1. Tilaa webhotelli

Jos yritykselläsi ei vielä ole webhotellia, niin tilata netistä jokin eurooppalainen webhotellipalvelu, joka on yhteensopiva ohjelmiston kanssa.

2. Asenna ohjelmisto

Tilaa maksuton asennustyö tai asenna ohjelmisto itse. Maksuton asiakaspalvelumme ja tekninen tukemme neuvoo tarvittaessa kummassakin tapauksessa.

3. Perusta verkkokauppa

Kirjaudu selaimella verkkokaupan hallintaliittymään ja perusta verkkokauppa. Tarjoamme maksuttoman Maxi-lisenssin verkkokaupan perustamisen ajaksi (esim. 4 kk).

4. Tilaa lisenssi

Tilaa lisenssi vasta, kun olet perustanut verkkokaupan, eli julkaissut verkkokaupan asiakaskäyttöön. Voit myös luopua hankkeesta veloituksetta.

Scroll to Top