Väärin ymmärretty 30 päivän alin hinta

30 päivän alin hinta

Tässä esimerkissä tuote on ollut 30 päivän aikana ensin 129 euron tarjouksessa, jonka jälkeen hinta on ollut jonkin aikaa 150 euroa, jonka jälkeen tuote on ollut 99 euron tarjouksessa.

Osa verkkokaupoista on alkanut soveltaa uudistunutta kuluttajansuojalakia väärin. Tämä johtunee lakiin lipsahtaneesta myös-sanasta, joka on ymmärretty virheellisesti niin, että tarjous- ja normaalihinnan lisäksi on ilmoitettava myös 30 päivän alin hinta. Oikeasti normaalihintaa ei saa enää ilmoittaa "viitehintana", vaan "viitehintana" on ilmoitettava 30 päivän alin hinta. Jos normaalihinta halutaan kuitenkin ilmoittaa "viitehinnan" lisäksi, niin kyseessä on "muu viitehinta", joka ei saa viedä huomiota "viitehinnalta" ja tällainen "muu viitehinta" on selitettävä sanallisesti.

Kuluttajansuojalain uudistukseen liittyy kolme väärinkäsitystä, jotka kannattaa huomioida tuotteiden hinnoittelussa.

Väärinkäsitys 1

Tarjous- ja normaalihinnan lisäksi on näytettävä myös 30 päivän alin hinta. Väärin! Oikeasti normaalihinnan tilalla on näytettävä viitehinta, joka on 30 päivän alin hinta, eikä normaalihintaa saa enää näyttää, paitsi marginaalissa pienemmällä huomiolla tyyliin "normaalihinta kampanjakausien ulkopuolella on ollut 150 euroa". Missään tapauksessa viitehintaa ei tarvitse selventää kirjallisesti tyyliin "30 päivän alin hinta".

Esimerkiksi ei ole laillista näyttää tarjoushintana 99 euroa, viitehintana 150 euroa ja selventää marginaalissa, että 30 päivän alin hinta on 129 euroa. Sen sijaan on laillista näyttää tarjoushintana 99 euroa, viitehintana 129 euroa ja selventää marginaalissa, että normaalihinta kampanjakausien ulkopuolella on ollut 150 euroa.

Väärinkäsitys 2

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) linjaus on sen oma tulkinta laista. Väärin! Oikeasti linjaus perustuu kuluttajansuojalakiin sekä markkinaoikeuden, korkeimman oikeuden, Euroopan unionin tuomioistuimen ja kuluttaja-asiamiehen ratkaisukäytäntöön sekä Euroopan komission tulkintaohjeisiin 2021/C 526/01 ja 2021/C 526/02, joista jälkimmäisestä lainaus:

Näin ollen hinnanalennus on esitettävä käyttäen viitearvona ilmoitettua ’aiempaa’ hintaa, eli ilmoitetun prosenttialennuksen on perustuttava 6 a artiklan mukaisesti määritettyyn ’aiempaan’ hintaan:

— Jos esimerkiksi hinnanalennusta koskevan ilmoituksen mukaan alennus on 50 % ja alhaisin hinta 30 edellisen päivän aikana on ollut 100 euroa, myyjän on esitettävä ’aiempana’ hintana 100 euroa, josta 50 prosentin alennus lasketaan, vaikka tavaran viimeisin myyntihinta oli 160 euroa.

Toisaalta 6 a artikla ei estä myyjää ilmoittamasta muita viitehintoja, kun tämä ilmoittaa hinnanalennuksesta. Tämä edellyttää, että tällaiset muut viitehinnat selitetään selkeästi ja että ne eivät aiheuta sekaannusta eivätkä vie kuluttajan huomiota 6 a artiklan mukaisen ’aiemman’ hinnan ilmoittamisesta.

— Esimerkiksi elinkeinonharjoittaja, joka toteuttaa hinnanalennuksia useammin kuin kerran 30 päivässä, voisi lisäksi ilmoittaa kuluttajalle muista aiemmista hinnoistaan seuraavasti: ”20 prosentin alennus [alkamispäivä]–[päättymispäivä]: 80 euroa 100 euron sijasta, joka on ollut halvin hinta viimeisten 30 päivän aikana. Normaalihintamme kampanjakausien ulkopuolella viimeisten 30 päivän (tai 100 päivän jne.) aikana on ollut 120 euroa.”

Yleisesti ottaen tapaan, jolla tällaiset muut viitehinnat esitetään ja lasketaan, sovelletaan sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaa direktiiviä. Tässä suhteessa elinkeinonharjoittajien on aina varmistettava, että kuluttajalle on selvää, mitä muut ilmoitetut viitehinnat tarkoittavat.

Väärinkäsitys 3

Verkkokaupassa on ilmoitettava hintahistoria. Väärin! Oikeasti uudistunut kuluttajansuojalaki ei edellytä hintahistorian ilmoittamista.

Yhteenveto

Vanha tuttu aikaisemmin peritty hinta (tunnetaan myös normaalihintana) poistui käsitteenä kuluttajansuojalaista ja korvautui 30 päivän alimmalla hinnalla.

11 § ennen:
"Kulutushyödykkeen hintaa ei saa ilmoittaa alennetuksi enempää kuin se tosiasiallisesti alittaa elinkeinonharjoittajan aikaisemmin perimän hinnan."

11 § nyt:
"Markkinoitaessa tavaraa alennuksella tai alennettuun hintaan markkinoinnissa on ilmoitettava myös alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana."

Eli huomio! Tarjoushinnan lisäksi on ilmoitettava myös 30 päivän alin hinta. Siis yhteensä kaksi hintaa:
tarjoushinta = tarjoushinta
30 päivän alin hinta = viitehinta

Kolmannet, neljännet jne. muut viitehinnat pitää selittää, eivätkä ne saa viedä huomiota viitehinnasta koska "direktiivin 6 a artiklan tarkoituksena on estää elinkeinonharjoittajia nostamasta keinotekoisesti viitehintaa ja/tai johtamasta kuluttajia harhaan alennuksen suuruuden osalta."

Toimi seuraavasti

Clover Shopissa viitehinta näytetään tarjoushinnan vieressä. Syöttää viitehinta niin kuin ennenkin tuotekortin myyntihinta-kohtaan. Huomioi, että viitehinta oli ennen lain uudistamista aikaisemmin juuri ennen tarjouksen alkamista peritty hinta. Lain uudistamisen jälkeen viitehinta on 30 päivän alin hinta. Mitään muuta ei tarvitse huomioida.

Nyt on kuitenkin niin, että markkinoille on syntymässä kupla, johon Clover Shopin tulisi mukautua. Nähtäväksi jää, korjautuuko kupla vai pitääkö Clover Shopin mukautua siihen.

Lähteet

Näin rakennat yrityksellesi verkkokaupan

1. Ota ohjelmisto käyttöön

Asenna ohjelmisto tai tilaa meiltä maksuton asennustyö. Maksuton asiakaspalvelumme ja tekninen tukemme neuvoo tarvittaessa kummassakin tapauksessa.

2. Perusta verkkokauppa

Kirjaudu selaimella verkkokaupan hallintaliittymään ja perusta verkkokauppa. Tarjoamme maksuttomat Maxi-ominaisuudet verkkokaupan perustamisen ajaksi.

3. Tilaa lisenssi

Tilaa lisenssi vasta, kun olet perustanut verkkokaupan, eli verkkokauppa on ns. laitettu tulille. Voit myös olla tilaamatta lisenssiä ja luopua hankkeesta.

Scroll to Top