Kategoriat (tuoteryhmät)

Verkkokaupan tuotekategoriat voidaan järjestää kategoriapuuksi. Kategoriapuu näytetään verkkokaupan sivujen vasemmalla puolella. Osa kategorioista toimii pääkategorioina, osa alakategorioina ja osa molempina. Kategorioiden määrää tai syvyyttä ei ole rajoitettu. Kategoriapuu voidaan pitää supistettuna tai valmiiksi avattuna aina kolmanteen syvyystasoon asti. Kategoriapuu voidaan jakaa useaksi kategoriapuuksi väleillä ja väliotsikoilla.

Tuotteet voidaan näyttää kategorioissa modernissa kuvamosaiikissa, perinteisellä Clover Shopin tavalla tai suppeassa luettelomuodossa. Pääkategoriat voidaan täyttää automaattisesti alakategorioissa olevilla tuotteilla tai jättää täyttämättä. Lisäksi sivun yläreunassa voidaan näyttää kategorioiden pikavalintavalikko.

Kategorioiden tyyppi

Tuotteet voidaan näyttää kategorioissa modernissa kuvamosaiikissa, perinteisellä Clover Shopin tavalla tai suppeassa luettelomuodossa. Oletusarvoisena tyyppinä on moderni kuvamosaiikki.

asetukset / on/off / kategorian tyyppi (asiakasryhmittäin)

Kategorian lisääminen

kategoriat / lisää uusi

Väliotsikon lisääminen

Kategoriapuuhun voidaan lisätä väliotsikoita, jotka eivät ole varsinaisia kategorioita. Tällöin kategoriapuu näyttää jakautuvan useiksi eri kategoriapuiksi.

kategoriat / (valitset kategoria) / tyyppi, otsikko ●

Tyhjän välin lisääminen

Kategoriapuuhun voidaan lisätä tyhjiä välejä, jolloin kategoriapuu näyttää jakautuvan useiksi eri kategoriapuiksi. Tyhjä väli näkyy vain ensimmäisellä kategoriapuun syvyystasolla. Se näkyy kuitenkin myös muilla tasoilla, jos kategoriapuu on valmiiksi avattu kyseiselle syvyystasolle asti.

kategoriat / (valitset kategoria) / tyyppi, tyhjä väli ⋯

Näkymättömät kategoriat

Kategoriapuuhun voidaan lisätä näkymättömiä kategorioita. Näkymättömät kategoriat sopivat esimerkiksi sellaisten tuotteiden myymiseen, joita ei haluta "mainostaa" kaikille asiakkaille. Kannattaa kuitenkin huomioida, että verkkokaupan asiakas löytää näkymättömissä kategorioissa olevat tuotteet käyttämällä verkkokaupan tuotehakua.

kategoriat / (valitset kategoria) / tyyppi, näkymätön ▽

Valmiksi avattu kategoriapuu

Kategoriapuu voidaan pitää supistettuna tai valmiiksi avattuna aina kolmanteen syvyystasoon asti.

asetukset / on/off / kategoriapuu (asiakasryhmittäin)

Kategorioiden automaattinen täyttö

Verkkokauppiailla on ollut kategorioiden automaattisesta täytöstä eriäviä näkemyksiä. Nyt tähänkin on löytynyt ratkaisu: verkkokauppias voi päättää itse, täytetäänkö tyhjät kategoriat niiden alakategorioissa olevilla tuotteilla. Täyttö merkitsee sitä, että verkkokauppa näyttää runsaammalta.

asetukset / on/off / kategorioiden täyttö (asiakasryhmittäin)

Kategorioiden pikavalinta

Verkkokaupan asiakas voi valita kategorian myös sivuston yläosassa olevasta pikavalinnasta (vetovalikosta). Pikavalinta on oletusarvoisesti piilossa, sillä se on jokseenkin turha elementti ja hidastaa sivujen latautumista.

asetukset / on/off / kategoriavalikko käyt. (asiakasryhmittäin)

Kategorioiden verkko-osoitteet

Jokaisella kategorialla on useita rinnakkaisia verkko-osoitteita. Niistä kanoninen URL-osoite on oletusarvoinen osoite, joka tarttuu hakukoneisiin. Niistä lyhyimpiä ja siistimpiä voidaan käyttää esimerkiksi mainonnassa, mutta käyttö ei todellakaan ole pakollista tai tarpeellista. Malliesimerkkejä:

https://www.example.com/c16-omenat-ja-paarynat-p1-fi.html   (sivu 1 suomeksi)
https://www.example.com/c16-omenat-ja-paarynat-p2-fi.html   (sivu 2 suomeksi)
https://www.example.com/c16-omenat-ja-paarynat-p3-fi.html   (sivu 3 suomeksi)
https://www.example.com/c16-omenat-ja-paarynat-fi.html    (kaikki suomeksi) kanoninen URL-osoite
https://www.example.com/c16-omenat-ja-paarynat.html      (kaikki suomeksi)
https://www.example.com/c16.html               (kaikki suomeksi)
https://www.example.com/omenat-ja-paarynat.html        (kaikki suomeksi)

Hyvä tietää

Verkkokaupan sivut latautuvat sitä nopeammin, mitä tasapainoisempi kategoriapuu on, eli mitä tasaisemmin tuotteet ovat jakautuneet eri kategorioihin. Toisin sanoen älä lisää yhteen kategoriaan tuhansia tuotteita. Voit lisätä, mutta se ei ole suositeltavaa.

Näin rakennat yrityksellesi verkkokaupan

1. Tilaa webhotelli

Jos yritykselläsi ei vielä ole webhotellia, niin tilata netistä jokin eurooppalainen webhotellipalvelu, joka on yhteensopiva ohjelmiston kanssa.

2. Asenna ohjelmisto

Tilaa maksuton asennustyö tai asenna ohjelmisto itse. Maksuton asiakaspalvelumme ja tekninen tukemme neuvoo tarvittaessa kummassakin tapauksessa.

3. Perusta verkkokauppa

Kirjaudu selaimella verkkokaupan hallintaliittymään ja perusta verkkokauppa. Tarjoamme maksuttoman Maxi-lisenssin verkkokaupan perustamisen ajaksi (esim. 4 kk).

4. Tilaa lisenssi

Tilaa lisenssi vasta, kun olet perustanut verkkokaupan, eli julkaissut verkkokaupan asiakaskäyttöön. Voit myös luopua hankkeesta veloituksetta.

Scroll to Top