Kategoriat (tuoteryhmät)

EsittelyKäyttöohjeet › Kategoriat (tuoteryhmät)

Verkkokaupan tuotekategoriat voidaan järjestää kategoriapuuksi. Kategoriapuu näytetään verkkokaupan sivujen vasemmalla puolella. Osa kategorioista toimii pääkategorioina, osa alikategorioina ja osa molempina. Kategorioiden määrää tai syvyyttä ei ole rajoitettu. Kategoriapuu voidaan pitää supistettuna tai valmiiksi avattuna aina kolmanteen syvyystasoon asti. Kategoriapuu voidaan jakaa useaksi kategoriapuuksi väleillä ja väliotsikoilla.

Tuotteet voidaan näyttää kategorioissa modernissa kuvamosaiikissa, perinteisellä Clover Shopin tavalla tai suppeassa luettelomuodossa. Pääkategoriat voidaan täyttää automaattisesti alikategorioissa olevilla tuotteilla tai jättää täyttämättä. Lisäksi sivun yläreunassa voidaan näyttää kategorioiden pikavalintavalikko.

Kategorioiden tyyppi

Tuotteet voidaan näyttää kategorioissa modernissa kuvamosaiikissa, perinteisellä Clover Shopin tavalla tai suppeassa luettelomuodossa. Oletusarvoisena tyyppinä on moderni kuvamosaiikki.

asetukset / on/off / kategorian tyyppi (asiakasryhmittäin)

Kategorian lisääminen

kategoriat / lisää uusi

Väliotsikon lisääminen

Kategoriapuuhun voidaan lisätä väliotsikoita, jotka eivät ole varsinaisia kategorioita. Tällöin kategoriapuu näyttää jakautuvan useiksi eri kategoriapuiksi.

kategoriat / (valitset kategoria) / tyyppi, otsikko ●

Tyhjän välin lisääminen

Kategoriapuuhun voidaan lisätä tyhjiä välejä, jolloin kategoriapuu näyttää jakautuvan useiksi eri kategoriapuiksi. Tyhjä väli näkyy vain ensimmäisellä kategoriapuun syvyystasolla. Se näkyy kuitenkin myös muilla tasoilla, jos kategoriapuu on valmiiksi avattu kyseiselle syvyystasolle asti.

kategoriat / (valitset kategoria) / tyyppi, tyhjä väli ⋯

Näkymättömät kategoriat

Kategoriapuuhun voidaan lisätä näkymättömiä kategorioita. Näkymättömät kategoriat sopivat esimerkiksi sellaisten tuotteiden myymiseen, joita ei haluta "mainostaa" kaikille asiakkaille. Kannattaa kuitenkin huomioida, että verkkokaupan asiakas löytää näkymättömissä kategorioissa olevat tuotteet käyttämällä verkkokaupan tuotehakua.

kategoriat / (valitset kategoria) / tyyppi, näkymätön ▽

Valmiksi avattu kategoriapuu

Kategoriapuu voidaan pitää supistettuna tai valmiiksi avattuna aina kolmanteen syvyystasoon asti.

asetukset / on/off / kategoriapuu (asiakasryhmittäin)

Kategorioiden automaattinen täyttö

Verkkokauppiailla on ollut kategorioiden automaattisesta täytöstä eriäviä näkemyksiä. Nyt tähänkin on löytynyt ratkaisu: verkkokauppias voi päättää itse, täytetäänkö tyhjät kategoriat niiden alikategorioissa olevilla tuotteilla. Täyttö merkitsee sitä, että verkkokauppa näyttää runsaammalta.

asetukset / on/off / kategorioiden täyttö (asiakasryhmittäin)

Kategorioiden pikavalinta

Verkkokaupan asiakas voi valita kategorian myös sivuston yläosassa olevasta pikavalinnasta (vetovalikosta). Pikavalinta on oletusarvoisesti piilossa, sillä se on jokseenkin turha elementti ja hidastaa sivujen latautumista.

asetukset / on/off / kategoriavalikko käyt. (asiakasryhmittäin)

Kategorioiden URL-osoitteet

Kategorioiden URL-osoitteet voivat olla dynaamisia tai staattisia. Suosittelemme staattisia URL-osoitteita.

https://www.example.com/c16-omenat-ja-paarynat-p1-fi.html   (sivu 1 suomeksi)
https://www.example.com/c16-omenat-ja-paarynat-p2-fi.html   (sivu 2 suomeksi)
https://www.example.com/c16-omenat-ja-paarynat-p3-fi.html   (sivu 3 suomeksi)
https://www.example.com/c16-omenat-ja-paarynat-fi.html    (kaikki suomeksi) kanoninen URL-osoite
https://www.example.com/c16-omenat-ja-paarynat.html      (kaikki suomeksi)
https://www.example.com/c16.html               (kaikki suomeksi)
https://www.example.com/omenat-ja-paarynat.html        (kaikki suomeksi)
asetukset / on/off / staattiset URL:t
Scroll to Top