Tuotteiden kirjoitusvirheiden massakorjaus

KehittäjilleKoodausohjeet › Tuotteiden kirjoitusvirheiden massakorjaus

Taustaa

Tuotekorteissa toistuvien kirjoitusvirheiden korjaaminen käsin vie paljon aikaa, koska korjaus on tehtävä yksitellen kaikkiin tuotekortteihin. Tämä massamuutostyökalu nopeuttaa korjaamista.

Tarvittavat ohjelmistot

Tässä työssä tarvitaan

  • verkkoselain (esim. Chrome)
  • yksinkertainen tekstieditori (esim. Notepad++)
  • FTP-ohjelma (esim. Filezilla)

Esivalmistelut

  • Kirjaudu verkkokaupan hallintaliittymään (demo).
  • Klikkaa ylhäältä työkalut / varmuuskopiointi.
  • Klikkaa Käynnistä -painiketta.

Toteutusohjeet

Luo omalle tietokoneellesi oma_tuotteiden_massakorjaus.php -niminen tekstitiedosto ja siirrä se FTP-ohjelmalla kotisivutilan kansioon, jossa verkkokaupan etusivun index.php -tiedosto sijaitsee. Tiedoston sisällön on oltava seuraavanlainen. Tässä malliesimerkissä korjataan tuotekuvauskentässä oleva kirjoitusvirhe "ennenkuin".

Tuotekuvauskenttä löytyy verkkokaupan hallintaliittymän tuotekortin tekstit-välilehdeltä. Kentän nimi tietokannassa on cs_product_intro_description.

<?php

/* 	-----------------------------------------------------UTF-8---❤-----
	cat/oma_tuotteiden_massakorjaus.php (model example)

	Clover Shop(r) X4
	Copyright (c) 2013- Clover Shop Oy. All rights reserved.

	This is commercial software. Unauthorized use, reproduction,
	reverse engineering and/or distribution is strictly prohibited.

	For more information, please visit http://www.clovershop.com
	--------------------------------------------------------------------
	*/// Säädetään virheilmoitusherkkyyttä

error_reporting (0);// Luetaan asetukset

include "config/config_inc.php";// Avataan MySQL-yhteys

$mysql_link = @mysqli_connect ($config['mysql5_server'], $config['mysql5_readwrite_username'], $config['mysql5_readwrite_password'], $config['mysql5_database']);
if (!$mysql_link) {
	echo "Tietokantayhteys ei toimi, MySQL-virhe: ". mysqli_connect_error();
	exit;
}

if (version_compare (PHP_VERSION, "5.2.3", ">=")) {
	mysqli_set_charset ($mysql_link, "utf8");
} else {
	mysqli_query ($mysql_link, "SET NAMES 'utf8'");
}// Korjataan kirjoitusvirheet

mysqli_query ($mysql_link, "UPDATE csx4_products SET cs_product_intro_description = REPLACE(cs_product_intro_description, 'ennenkuin', 'ennen kuin') WHERE cs_product_intro_description LIKE '%ennenkuin%'") or die();


echo "Kirjoitusvirheet korjattu. Poista tämä tiedosto kotisivutilasta.";// Suljetaan MySQL-yhteys

mysqli_close ($mysql_link);

?>

Vieraile selaimella kyseisellä sivulla. Poista oma_tuotteiden_massakorjaus.php -niminen tiedosto kotisivutilasta.

Jos käytössäsi on phpMyAdmin-työkalu, olisit voinut ohittaa kaikki yllä olevat ohjeet ja suorittaa tällaisen käskyn:
UPDATE csx4_products SET cs_product_intro_description = REPLACE(cs_product_intro_description, 'ennenkuin', 'ennen kuin') WHERE cs_product_intro_description LIKE '%ennenkuin%'

Vastuunrajoitus

Näillä ohjeilla ja koodiesimerkeillä ei ole minkäänlaista toimivuustakuuta. Emme vastaa välittömistä, välillisistä, satunnaisista tai epäsuorista vahingoista, menetyksistä, korvauksista, tai kolmannen osapuolen esittämistä vaatimuksista, jotka johtuvat näiden ohjeiden tai koodiesimerkkien noudattamisesta.

Scroll to Top