Tuotteiden siirtäminen OpenCart-ohjelmistosta

Taustaa

Noudata näitä ohjeita, jos haluat siirtää tuotteet OpenCart-verkkokauppaohjelmiston versiosta 1.5 Clover Shop -verkkokauppaohjelmistoon. Toimenpide ei vaikuta OpenCart-verkkokaupan toimintaan.

Tarvittavat ohjelmistot

Tässä työssä tarvitaan

 • verkkoselain (esim. Edge)
 • yksinkertainen tekstieditori (esim. Notepad++)
 • FTP-ohjelma (esim. Filezilla)

Tuotteiden vienti OpenCartista

 • Luo omalle tietokoneellesi csx4_export.php -niminen tekstitiedosto, jonka sisältö on seuraavanlainen.
<?php

/* 	-----------------------------------------------------UTF-8---❤-----
	csx4_export.php (model example)

	Clover Shop(r) X4
	Copyright (c) 2013- Clover Shop Oy. All rights reserved.

	This is commercial software. Unauthorized use, reproduction,
	reverse engineering and/or distribution is strictly prohibited.

	For more information, please visit http://www.clovershop.com
	--------------------------------------------------------------------
	*/
/* 	Lets set the software configurations. */

$config['mysql5_database'] = "testitietokanta"; // MySQL-tietokannan nimi
$config['mysql5_server'] = "localhost";     // MySQL-tietokantapalvelimen osoite

$config['mysql5_read_username'] = "testitunnus"; // MySQL-käyttäjätunnus lukuoikeuksilla SELECT
$config['mysql5_read_password'] = "testisalasana"; // MySQL-salasana yllä olevalle käyttäjätunnukselle

$config['mysql5_set_charset'] = "utf8";
$config['mysql5_set_names'] = "utf8";/* 	Lets set the PHP configurations. */

error_reporting (E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_WARNING & ~E_DEPRECATED);
ini_set ("display_errors", "1");
ini_set ("display_startup_errors", "0");
ini_set ("default_charset", "UTF-8");
if (function_exists('mb_internal_encoding')) mb_internal_encoding ("UTF-8");
//ini_set ("memory_limit", "1024M");
//ini_set ("max_execution_time", "1500");/* 	Lets start a MySQL connection. */

$dblink = @mysqli_connect ($config['mysql5_server'], $config['mysql5_read_username'], $config['mysql5_read_password'], $config['mysql5_database']);
if (!$dblink) {
	echo "Tietokantayhteys ei toimi, MySQL-virhe: ". mysqli_connect_error();
	exit;
}

if (version_compare (PHP_VERSION, "5.2.3", ">=")) {
	if ($config['mysql5_set_charset']) mysqli_set_charset ($dblink, $config['mysql5_set_charset']);
} else {
	if ($config['mysql5_set_names']) mysqli_query ($dblink, "SET NAMES '". $config['mysql5_set_names'] ."'"); // Do not use real escaping here
}/* 	Lets output the file. */

ob_start();$result = mysqli_query ($dblink, "SHOW COLUMNS FROM product");

if (is_object ($result) && mysqli_num_rows ($result)) {

	echo "category_id (product_to_category)|";
	echo "name (category_description)|";
	
	echo "name (product_description)|";
	echo "description (product_description)|";
	echo "meta_description (product_description)|";
	echo "meta_keyword (product_description)|";
	echo "tag (product_description)|";
	
	echo "name (manufacturer)|";
	echo "image (manufacturer)|";
	
	echo "image (product_image 2)|";
	echo "image (product_image 3)|";
	echo "image (product_image 4)|";
	echo "image (product_image 5)|";
	echo "image (product_image 6)|";	
	
	echo "price (product_discount)|";
	echo "date_start (product_discount)|";
	echo "date_end (product_discount)|";

	echo "price (product_special)|";
	echo "date_start (product_special)|";
	echo "date_end (product_special)|";
	
	while ($s = mysqli_fetch_array ($result)) {
		echo $s['Field'] ."|";	
	}
	
	echo "\n";
	
}$result = mysqli_query ($dblink, "SELECT * FROM product LIMIT 100000");

if (is_object ($result) && mysqli_num_rows ($result)) {

	while ($s = mysqli_fetch_array ($result)) {	
	
		$other_result = mysqli_query ($dblink, "SELECT category_id FROM product_to_category WHERE product_id='". mysqli_real_escape_string ($dblink, $s['product_id']) ."' LIMIT 1");
		if (is_object ($other_result) && mysqli_num_rows ($other_result)) {
			$r = mysqli_fetch_array ($other_result);
			$other_other_result = mysqli_query ($dblink, "SELECT name FROM category_description WHERE category_id='". mysqli_real_escape_string ($dblink, $r['category_id']) ."' LIMIT 1");
			if (is_object ($other_other_result) && mysqli_num_rows ($other_other_result)) {
				$q = mysqli_fetch_array ($other_other_result);
			}			
			echo "\"". $r['category_id'] ."\"|";
			echo "\"". str_replace (array ("\r", "\n"), "", htmlspecialchars_decode ($q['name'], ENT_QUOTES)) ."\"|";
		} else {
			echo "\"\"|";
			echo "\"\"|";				
		}		
		
		$other_result = mysqli_query ($dblink, "SELECT * FROM product_description WHERE product_id='". mysqli_real_escape_string ($dblink, $s['product_id']) ."' LIMIT 1");
		if (is_object ($other_result) && mysqli_num_rows ($other_result)) {
			$r = mysqli_fetch_array ($other_result);
			echo "\"". str_replace (array ("\r", "\n"), "", htmlspecialchars_decode ($r['name'], ENT_QUOTES)) ."\"|";
			echo "\"". str_replace (array ("\r", "\n"), "", htmlspecialchars_decode ($r['description'], ENT_QUOTES)) ."\"|";
			echo "\"". str_replace (array ("\r", "\n"), "", htmlspecialchars_decode ($r['meta_description'], ENT_QUOTES)) ."\"|";
			echo "\"". str_replace (array ("\r", "\n"), "", htmlspecialchars_decode ($r['meta_keyword'], ENT_QUOTES)) ."\"|";
			echo "\"". str_replace (array ("\r", "\n"), "", htmlspecialchars_decode ($r['tag'], ENT_QUOTES)) ."\"|";
		} else {
			echo "\"\"|";
			echo "\"\"|";
			echo "\"\"|";
			echo "\"\"|";
			echo "\"\"|";			
		}

		$other_result = mysqli_query ($dblink, "SELECT * FROM manufacturer WHERE manufacturer_id='". mysqli_real_escape_string ($dblink, $s['manufacturer_id']) ."' ORDER BY sort_order asc LIMIT 1");
		if (is_object ($other_result) && mysqli_num_rows ($other_result)) {
			$r = mysqli_fetch_array ($other_result);
			echo "\"". str_replace (array ("\r", "\n"), "", htmlspecialchars_decode ($r['name'], ENT_QUOTES)) ."\"|";
			echo "\"". $r['image'] ."\"|";
		} else {
			echo "\"\"|";
			echo "\"\"|";
		}
		
		unset ($extra_images);
		$extra_images = 0;		
		$other_result = mysqli_query ($dblink, "SELECT * FROM product_image WHERE product_id='". mysqli_real_escape_string ($dblink, $s['product_id']) ."' ORDER BY sort_order asc LIMIT 5");
		if (is_object ($other_result) && mysqli_num_rows ($other_result)) {
			while ($r = mysqli_fetch_array ($other_result)) {
				echo "\"". $r['image'] ."\"|";
				$extra_images++;
			}			
		}
		$fill_images = (5 - $extra_images);		
		for ($i = 1; $i <= $fill_images; $i++) {
			echo "\"\"|";
		}			
		
		$other_result = mysqli_query ($dblink, "SELECT * FROM product_discount WHERE product_id='". mysqli_real_escape_string ($dblink, $s['product_id']) ."' LIMIT 1");
		if (is_object ($other_result) && mysqli_num_rows ($other_result)) {
			$r = mysqli_fetch_array ($other_result);
			echo "\"". str_replace (array ("\r", "\n"), "", $r['price']) ."\"|";
			echo "\"". str_replace (array ("\r", "\n"), "", $r['date_start']) ."\"|";
			echo "\"". str_replace (array ("\r", "\n"), "", $r['date_end']) ."\"|";
		} else {
			echo "\"\"|";
			echo "\"\"|";
			echo "\"\"|";		
		}

		$other_result = mysqli_query ($dblink, "SELECT * FROM product_special WHERE product_id='". mysqli_real_escape_string ($dblink, $s['product_id']) ."' LIMIT 1");
		if (is_object ($other_result) && mysqli_num_rows ($other_result)) {
			$r = mysqli_fetch_array ($other_result);
			echo "\"". str_replace (array ("\r", "\n"), "", $r['price']) ."\"|";
			echo "\"". str_replace (array ("\r", "\n"), "", $r['date_start']) ."\"|";
			echo "\"". str_replace (array ("\r", "\n"), "", $r['date_end']) ."\"|";
		} else {
			echo "\"\"|";
			echo "\"\"|";
			echo "\"\"|";		
		}
		
		for ($j = 0; $j < 31; $j++) {
			echo "\"". str_replace (array ("\r", "\n"), "", htmlspecialchars_decode ($s[$j], ENT_QUOTES)) ."\"|";
		}
		echo "\n";

	}
	
}header ("Content-type: text/html; charset=utf-8");
header ("Content-Disposition: attachment; filename=\"". date ("YmdHis") ."products.csv\"");echo ob_get_clean();/* 	Lets close MySQL connection. */

mysqli_close ($dblink);

?>
 • Vaihda edellä mainitussa tiedostossa olevat MySQL-tunnukset oikeiksi.
  - Jos et tiedä tunnuksia, saat ne selville OpenCartin config.php-tiedostosta.
 • Siirrä edellä mainittu tiedosto FTP-ohjelmalla kotisivutilan kansioon, jossa OpenCartin index.php-tiedosto sijaitsee (upload).
 • Vieraile selaimella osoitteessa, jossa edellä mainittu tiedosto sijaitsee.
  - Esim. http://www.example.com/csx4_export.php.
  - Tallenna CSV-tiedosto omalle tietokoneellesi.
 • Poista edellä mainittu tiedosto FTP-ohjelmalla kotisivutilasta.
 • Siirrä kotisivutilan data-kansio FTP-ohjelmalla omalle tietokoneellesi (download).
  - Se sijaitsee images-kansiossa.

Tuotteiden tuonti Clover Shoppiin

 • Kirjaudu verkkokaupan hallintaliittymään (demo).
 • Klikkaa ylhäältä työkalut / tuontivelho.
 • Noudata "Tuo tietoja csv-tiedostosta" -kohdassa olevia ohjeita.
  - Kun ohjeissa pyydetään siirtämään tuotekuvat hallintaliittymän imported-kansioon, siirrä edellä mainittu data-kansio yhtenä köntsänä imported-kansioon, koska CSV-tiedoston kuvasarakkeissa mainitaan myös data-kansio.

Hintojen korjaaminen

 • Kirjaudu verkkokaupan hallintaliittymään (demo).
 • Klikkaa ylhäältä asetukset / arvonlisävero.
 • Vaihda asetukset sellaiseksi, miten haluat niiden lopulta olevan.
 • Klikkaa Päivitä-painiketta.
ALV-asetukset eivät tarkoita sitä, myydäänkö asiakkaille verottomasti vai verollisesti.
 • Klikkaa ylhäältä tuotteet.
 • Klikkaa vasemmalta "Uudet..." -kategoriaa.
 • Valitse luettelosta jokin tuote.
 • Tarkista, että tuotteen hinta on oikein.
  - Hintakentän alapuolella näkyy "veroton" tai "verollinen".
Tuotekortissa näkyvä hinta ei tarkoita sitä, myydäänkö asiakkaille verottomasti vai verollisesti.

Jos tuotujen tuotteiden hinnat ovat arvonlisäveron verran väärin, korjaa niitä saman verran.

 • Klikkaa ylhäältä työkalut / avustaja.
 • Klikkaa "Nosta tai laske tuotteiden hintatasoa".
 • Merkitse K-asiakasryhmä.
 • Merkitse "Uudet..." -kategoria.
 • Syötä kerroin.
 • Klikkaa Päivitä-painiketta.

Hintojen pyöristäminen

Toimi seuraavasti, jos tuotteiden hinnoissa on liikaa desimaaleja haluamaasi määrään nähden, etkä halua korjata niitä yksitellen. Tässä koodiesimerkissä hinnat pyöristetaan kahden desimaalin tarkkuuteen.

 • Luo omalle tietokoneellesi oma_hintojen_pyoristys.php -niminen tekstitiedosto, jonka sisältö on seuraavanlainen.
<?php

/* 	-----------------------------------------------------UTF-8---❤-----
	cat/oma_hintojen_pyoristys.php (model example)

	Clover Shop(r) X4
	Copyright (c) 2013- Clover Shop Oy. All rights reserved.

	This is commercial software. Unauthorized use, reproduction,
	reverse engineering and/or distribution is strictly prohibited.

	For more information, please visit http://www.clovershop.com
	--------------------------------------------------------------------
	*/


	
// Säädetään virheilmoitusherkkyyttä

error_reporting (0);// Luetaan asetukset

include "config/config_inc.php";// Avataan MySQL-yhteys

$mysql_link = @mysqli_connect ($config['mysql5_server'], $config['mysql5_readwrite_username'], $config['mysql5_readwrite_password'], $config['mysql5_database']);
if (!$mysql_link) {
	echo "Tietokantayhteys ei toimi, MySQL-virhe: ". mysqli_connect_error();
	exit;
}

if (version_compare (PHP_VERSION, "5.2.3", ">=")) {
	mysqli_set_charset ($mysql_link, "utf8");
} else {
	mysqli_query ($mysql_link, "SET NAMES 'utf8'");
}// Pyöristetään hinnat

$result = mysqli_query ($dblink, "SELECT * FROM csx4_products LIMIT 1000000");

if (is_object ($result) && mysqli_num_rows ($result)) {

	while ($s = mysqli_fetch_array ($result)) {
		
		if ($s['cs_product_price1_normal']) {			
			$s['cs_product_price1_normal'] = round ($s['cs_product_price1_normal'], 2);		
			mysqli_query ($dblink, "UPDATE csx4_products SET cs_product_price1_normal='". mysqli_real_escape_string ($dblink, $s['cs_product_price1_normal']) ."' WHERE cs_product_id='". mysqli_real_escape_string ($dblink, $s['cs_product_id']) ."'");
		}
		 
		if ($s['cs_product_price1_sale']) {		 
		 	$s['cs_product_price1_sale'] = round ($s['cs_product_price1_sale'], 2);		
			mysqli_query ($dblink, "UPDATE csx4_products SET cs_product_price1_sale='". mysqli_real_escape_string ($dblink, $s['cs_product_price1_sale']) ."' WHERE cs_product_id='". mysqli_real_escape_string ($dblink, $s['cs_product_id']) ."'");		 
		}

	}	

	echo "Hintojen pyöristys tehty.";
	
}// Suljetaan MySQL-yhteys

mysqli_close ($mysql_link);

?>
 • Siirrä edellä mainittu tiedosto FTP-ohjelmalla kotisivutilan kansioon, jossa Clover Shopin index.php-tiedosto sijaitsee (upload).
 • Vieraile selaimella osoitteessa, jossa edellä mainittu tiedosto sijaitsee.
  - Esim. http://www.example.com/oma_hintojen_pyoristys.php.
 • Poista edellä mainittu tiedosto FTP-ohjelmalla kotisivutilasta.

Tunnetut rajoitukset

Näillä ohjeilla ei voida siirtää tuoteoptioita, kuten esimerkiksi T-paidan värioptioita. Tuonti tapahtuu ensimmäiseen asiakasryhmään.

Vastuunrajoitus

Näillä ohjeilla ja koodiesimerkeillä ei ole minkäänlaista toimivuustakuuta. Emme vastaa välittömistä, välillisistä, satunnaisista tai epäsuorista vahingoista, menetyksistä, korvauksista, tai kolmannen osapuolen esittämistä vaatimuksista, jotka johtuvat näiden ohjeiden tai koodiesimerkkien noudattamisesta.

Näin rakennat yrityksellesi verkkokaupan

1. Ota ohjelmisto käyttöön

Asenna ohjelmisto tai tilaa meiltä maksuton asennustyö. Maksuton asiakaspalvelumme ja tekninen tukemme neuvoo tarvittaessa kummassakin tapauksessa.

2. Perusta verkkokauppa

Kirjaudu selaimella verkkokaupan hallintaliittymään ja perusta verkkokauppa. Tarjoamme maksuttomat Maxi-ominaisuudet verkkokaupan perustamisen ajaksi.

3. Tilaa lisenssi

Tilaa lisenssi vasta, kun olet perustanut verkkokaupan, eli verkkokauppa on ns. laitettu tulille. Voit myös olla tilaamatta lisenssiä ja luopua hankkeesta.

Scroll to Top