Passiivisten tuotteiden luettelo

KehittäjilleKoodausohjeet › Passiivisten tuotteiden luettelo

Taustaa

Passiiviset tuotteet, jotka on merkitty passiiviseksi kaikissa asiakasryhmissä (K, J, Y, X ja E), näytetään verkkokaupan hallintaliittymän luetteloissa harmaalla värillä. Jos haluat nähdä kaikki tällaiset tuotteet yhdellä silmäyksellä, toimi seuraavasti.

Tarvittavat ohjelmistot

Tässä työssä tarvitaan

  • verkkoselain (esim. Chrome)
  • yksinkertainen tekstieditori (esim. Notepad++)
  • FTP-ohjelma (esim. Filezilla)

Esivalmistelut

  • Kirjaudu verkkokaupan hallintaliittymään (demo).
  • Klikkaa ylhäältä työkalut / varmuuskopiointi.
  • Klikkaa Käynnistä -painiketta.

Toteutusohjeet

Luo omalle tietokoneellesi oma_passiiviset_tuotteet.php -niminen tekstitiedosto ja siirrä se FTP-ohjelmalla kotisivutilan kansioon, jossa verkkokaupan hallintaliittymän etusivun index.php -tiedosto sijaitsee. Tiedoston sisällön on oltava seuraavanlainen.

<?php

/* 	-----------------------------------------------------UTF-8---❤-----
	adm/oma_passiiviset_tuotteet.php (model example)

	Clover Shop(r) X4
	Copyright (c) 2013- Clover Shop Oy. All rights reserved.

	This is commercial software. Unauthorized use, reproduction,
	reverse engineering and/or distribution is strictly prohibited.

	For more information, please visit http://www.clovershop.com
	--------------------------------------------------------------------
	*/// Säädetään virheilmoitusherkkyyttä

error_reporting (0);// Luetaan asetukset

include "config/config_inc.php";// Avataan MySQL-yhteys

$mysql_link = @mysqli_connect ($config['mysql5_server'], $config['mysql5_read_username'], $config['mysql5_read_password'], $config['mysql5_database']);
if (!$mysql_link) {
	echo "Tietokantayhteys ei toimi, MySQL-virhe: ". mysqli_connect_error();
	exit;
}

if (version_compare (PHP_VERSION, "5.2.3", ">=")) {
	mysqli_set_charset ($mysql_link, "utf8");
} else {
	mysqli_query ($mysql_link, "SET NAMES 'utf8'");
}// Näytetään kokonaan passiiviset tuotteet

$result = mysqli_query ($mysql_link, "SELECT cs_product_id, cs_product_item FROM csx4_products WHERE cs_product_active1 IS NULL AND cs_product_active2 IS NULL AND cs_product_active3 IS NULL AND cs_product_active4 IS NULL AND cs_product_active5 IS NULL AND cs_product_id_mirror_parent IS NULL ORDER BY cs_product_datetime_last_modified desc");

if (is_object ($result) && mysqli_num_rows ($result)) {

	echo "<html>";
	echo "<body>";

	echo "<h1>Passiiviset tuotteet</h1>";

	echo "<p>";

	while ($s = mysqli_fetch_array ($result)) {
		
		echo "<a href=\"products.php?id=". $s['cs_product_id'] ."\">". $s['cs_product_item'] ."</a><br />";

	}

	echo "</p>";
	
	echo "</body>";
	echo "</html>";

}// Suljetaan MySQL-yhteys

mysqli_close ($mysql_link);

?>

Käyttöohjeet

Vieraile selaimella kyseisellä sivulla.

Vastuunrajoitus

Näillä ohjeilla ja koodiesimerkeillä ei ole minkäänlaista toimivuustakuuta. Emme vastaa välittömistä, välillisistä, satunnaisista tai epäsuorista vahingoista, menetyksistä, korvauksista, tai kolmannen osapuolen esittämistä vaatimuksista, jotka johtuvat näiden ohjeiden tai koodiesimerkkien noudattamisesta.

Scroll to Top