Tuotteiden siirtäminen Oscar Prosper -ohjelmistosta

Taustaa

Noudata näitä ohjeita, jos haluat siirtää tuotteet Oscar Prosper -verkkokauppaohjelmistosta Clover Shop -verkkokauppaohjelmistoon. Toimenpide ei vaikuta Oscar Prosper -verkkokaupan toimintaan.

Voit siirtää tuotteet vastaavalla tavalla myös muista verkkokauppaohjelmistoista.

Tarvittavat ohjelmistot

Tässä työssä tarvitaan

 • verkkoselain (esim. Chrome)
 • yksinkertainen tekstieditori (esim. Notepad++)
 • taulukkolaskentaohjelma (esim. OpenOffice)
 • FTP-ohjelma (esim. Filezilla)

Tuotteiden vienti Oscar Prosperista

 • Kirjaudu Oscar Prosper -verkkokaupan hallintaliittymään.
 • Klikkaa ylhäältä Työkalut / Tuotteiden vienti.
 • Klikkaa Aloita tuotteiden vienti -painiketta.
 • Excel-tiedosto latautuu tietokoneellesi.

CSV-tiedoston luominen

 • Avaa Excel-tiedosto taulukkolaskentaohjelmalla ja lisää viimeiseksi sarakkeeksi uusi sarake, jonka rivien arvona on vaikkapa x-kirjain. Sarakkeen tarkoituksena on varmistaa, että taulukon jokaisella rivillä on yhtä monta saraketta. Tallenna Excel-tiedosto Excel-muodossa varmuuden vuoksi.
 • Tallenna Excel-tiedosto CSV-muodossa käyttäen merkistönä UTF-8-merkistöä ja sarake-erotinmerkkinä |-merkkiä (suositus).
 • Avaa CSV-tiedosto yksinkertaisella tekstieditorilla ja varmista, että jokaisella rivillä on yhtä monta saraketta. Todennäköisesti tekstisolut rivittyvät eri riveille, joten siinä on pulma. Tarvitaan rautaista ammattitaitoa, että rivitysvirhe saadaan korjattua joko taulukkolaskentaohjelmistossa tai tekstieditorissa.

Tuotekuvien lataaminen

 • Kopioi kotisivutilassa oleva images/products-kansio FTP-ohjelmalla omalle tietokoneellesi (download).

Tuotteiden tuonti Clover Shoppiin

 • Kirjaudu verkkokaupan hallintaliittymään (demo).
 • Klikkaa ylhäältä työkalut / tuontivelho.
 • Noudata "Tuo tietoja csv-tiedostosta" -kohdassa olevia ohjeita.
Mikäli ruutuun tulee Internal Server Error, syynä voi olla, että CSV-tiedoston rivinvaihdot on koodattu Macintosh-rivinvaihtomerkillä (/r). Vaihda rivinvaihdot Windows-tai Unix-tyyliseksi. Tässä tarvitaan rautaista ammattitaitoa.

ALV-asetusten tarkistaminen

 • Kirjaudu verkkokaupan hallintaliittymään (demo).
 • Klikkaa ylhäältä asetukset / arvonlisävero .
 • Vaihda asetukset sellaiseksi, miten haluat niiden lopulta olevan.
 • Klikkaa Päivitä-painiketta.
ALV-asetukset eivät tarkoita sitä, myydäänkö asiakkaille verottomasti vai verollisesti.

Hintojen tarkistaminen

 • Klikkaa ylhäältä tuotteet.
 • Klikkaa vasemmalta jotain kategoriaa.
 • Valitse luettelosta jokin tuote.
 • Tarkista, että tuotteen hinta on oikein.
  - Hintakentän alapuolella näkyy "veroton" tai "verollinen".
Tuotekortissa näkyvä hinta ei tarkoita sitä, myydäänkö asiakkaille verottomasti vai verollisesti.

Hintojen korjaaminen

Jos tuotujen tuotteiden hinnat ovat arvonlisäveron verran väärin suuntaan tai toiseensa, korjaa niitä saman verran.

 • Klikkaa ylhäältä työkalut / avustaja.
 • Klikkaa "Nosta tai laske tuotteiden hintatasoa".
 • Merkitse K-asiakasryhmä.
 • Valitse kaikki kategoriat.
 • Syötä kerroin.
 • Klikkaa Päivitä-painiketta.

Hintojen pyöristäminen

Toimi seuraavasti, jos tuotteiden hinnoissa on liikaa desimaaleja haluamaasi määrään nähden, etkä halua korjata niitä yksitellen. Tässä koodiesimerkissä hinnat pyöristetaan kahden desimaalin tarkkuuteen.

 • Luo omalle tietokoneellesi oma_hintojen_pyoristys.php -niminen tekstitiedosto, jonka sisältö on seuraavanlainen.
<?php

/* 	-----------------------------------------------------UTF-8---❤-----
	cat/oma_hintojen_pyoristys.php (model example)

	Clover Shop(r) X4
	Copyright (c) 2013- Clover Shop Oy. All rights reserved.

	This is commercial software. Unauthorized use, reproduction,
	reverse engineering and/or distribution is strictly prohibited.

	For more information, please visit http://www.clovershop.com
	--------------------------------------------------------------------
	*/


	
// Säädetään virheilmoitusherkkyyttä

error_reporting (0);// Luetaan asetukset

include "config/config_inc.php";// Avataan MySQL-yhteys

$mysql_link = @mysqli_connect ($config['mysql5_server'], $config['mysql5_readwrite_username'], $config['mysql5_readwrite_password'], $config['mysql5_database']);
if (!$mysql_link) {
	echo "Tietokantayhteys ei toimi, MySQL-virhe: ". mysqli_connect_error();
	exit;
}

if (version_compare (PHP_VERSION, "5.2.3", ">=")) {
	mysqli_set_charset ($mysql_link, "utf8");
} else {
	mysqli_query ($mysql_link, "SET NAMES 'utf8'");
}// Pyöristetään hinnat

$result = mysqli_query ($dblink, "SELECT * FROM csx4_products LIMIT 1000000");

if (is_object ($result) && mysqli_num_rows ($result)) {

	while ($s = mysqli_fetch_array ($result)) {
		
		if ($s['cs_product_price1_normal']) {			
			$s['cs_product_price1_normal'] = round ($s['cs_product_price1_normal'], 2);		
			mysqli_query ($dblink, "UPDATE csx4_products SET cs_product_price1_normal='". mysqli_real_escape_string ($dblink, $s['cs_product_price1_normal']) ."' WHERE cs_product_id='". mysqli_real_escape_string ($dblink, $s['cs_product_id']) ."'");
		}
		 
		if ($s['cs_product_price1_sale']) {		 
		 	$s['cs_product_price1_sale'] = round ($s['cs_product_price1_sale'], 2);		
			mysqli_query ($dblink, "UPDATE csx4_products SET cs_product_price1_sale='". mysqli_real_escape_string ($dblink, $s['cs_product_price1_sale']) ."' WHERE cs_product_id='". mysqli_real_escape_string ($dblink, $s['cs_product_id']) ."'");		 
		}

	}	

	echo "Hintojen pyöristys tehty.";
	
}// Suljetaan MySQL-yhteys

mysqli_close ($mysql_link);

?>
 • Siirrä edellä mainittu tiedosto FTP-ohjelmalla kotisivutilan kansioon, jossa Clover Shopin index.php-tiedosto sijaitsee (upload).
 • Vieraile selaimella osoitteessa, jossa edellä mainittu tiedosto sijaitsee.
  - Esim. http://www.example.com/oma_hintojen_pyoristys.php.
 • Poista edellä mainittu tiedosto FTP-ohjelmalla kotisivutilasta.

Tunnetut rajoitukset

Näillä ohjeilla ei voida siirtää tuoteoptioita, kuten esimerkiksi T-paidan värioptioita. Tuonti tapahtuu ensimmäiseen asiakasryhmään.

Vastuunrajoitus

Näillä ohjeilla ja koodiesimerkeillä ei ole minkäänlaista toimivuustakuuta. Emme vastaa välittömistä, välillisistä, satunnaisista tai epäsuorista vahingoista, menetyksistä, korvauksista, tai kolmannen osapuolen esittämistä vaatimuksista, jotka johtuvat näiden ohjeiden tai koodiesimerkkien noudattamisesta.

Näin rakennat yrityksellesi verkkokaupan

1. Asenna ohjelmisto

Asenna ohjelmisto tai tilaa meiltä maksuton asennustyö. Maksuton asiakaspalvelumme ja tekninen tukemme neuvoo tarvittaessa kummassakin tapauksessa.

2. Perusta verkkokauppa

Kirjaudu selaimella verkkokaupan hallintaliittymään ja perusta verkkokauppa. Tarjoamme maksuttomat Maxi-ominaisuudet verkkokaupan perustamisen ajaksi.

3. Tilaa lisenssi

Tilaa lisenssi vasta, kun olet perustanut verkkokaupan, eli verkkokauppa on ns. laitettu tulille. Voit myös olla tilaamatta lisenssiä ja luopua hankkeesta.

Scroll to Top