Rajaukset

Verkkokaupan asiakas voi rajata verkkokaupan sivuilla näkyviä tuotteita kategoriavalinnan jälkeen. Asiakas voi esimerkiksi valita käsityöt-kategorian ja rajata sivulla näkyvät tuotteet puusta valmistettuihin käsitöihin. Verkkokauppias voi luoda nämä rajausvalikot täysin vapaasti. Jokaisessa kategoriassa näytetään automaattisesti erilaiset rajausvalikot riippuen siitä, mitä rajauksia kategoriassa olevilla tuotteilla sattuu olemaan.

Rajausominaisuutta voidaan hyödyntää myös kolmessa uudessa ominaisuudessa: Google Shopping, Facebook-luettelo ja versioitavat tuotevariaatiot.

Rajausvalikoiden näyttäminen

asetukset / on/off / Rajaukset

Rajausten hallinta

Rajausten hallinta tarkoittaa verkkokaupassa näkyvien rajausvalikoiden hallintaa samalla tavalla kuin kategoriapuutakin hallitaan. Kategorioilla ja rajauksilla ei kuitenkaan ole toistensa kanssa minkäänlaista yhteyttä lukuun ottamatta sitä, että ohjelmisto näyttää jokaisessa kategoriassa automaattisesti erilaiset rajausvalikot riippuen siitä, millaisia rajauksia kategoriassa oleville tuotteille on merkitty.

Rajauksia voidaan lisätä reilusti oman mielen mukaan yli tarpeenkin. Ohjelmisto ei näytä verkkokaupan asiakkaalle sellaista rajausta tai rajausvalikkoa, joka ei ole merkitty yhdellekään tuotteelle verkkokaupan asiakkaan valitsemassa kategoriassa.

rajaukset

Näkymättömät rajaukset

Verkkokaupan asiakkaalle ei kannata näyttää itsestään selviä rajauksia, kuten että tuote on uusi, ellei verkkokaupassa myydä myös käytettyjä tuotteita ja niin edelleen. Jos verkkokauppa liitetään kuitenkin XML-tuotesyötteen avulla johonkin ulkoiseen palveluun, kuten Google Shoppingiin, niin itsestään selvät rajaukset saattavat olla pakollisia. Näkymättömät rajaukset näkyvät vain XML-tuotesyötteessa.

rajaukset / (valitse rajaus) / tyyppi

Rajausten merkitseminen tuotteille

Jotta verkkokaupan asiakas voi rajata verkkokaupan sivuilla näkyviä tuotteita kategoriavalinnan jälkeen, niin sitä ennen verkkokauppiaan on (tietenkin) merkittävä, mihin rajauksiin mikäkin tuote kuuluu. Merkintä on aikaa vievää ja huolellisuutta vaativaa. Siksi suosittelemme, että rajaukset merkitään tuotteille kategoria kerrallaan kaikessa rauhassa. Jos rajauksia sen sijaan merkitään milloin millekin tuotteelle, milloin missäkin kategoriassa, ja milloin hälinän keskeyttäessä ajatukset, niin verkkokaupan asiakkaan käyttökokemus huononee.

tuotteet / (valitse tuote) / yhteensopivuuskortti

Rajausten pikakytkentä

Rajausten merkitseminen jokaiselle tuotteelle yksitellen on hidasta. Siksi ohjelmistoon on toteutettu kytkentätaulukko, jota käyttämällä rajaukset voidaan määrittää tai tarkistaa yhdellä silmäyksellä kategoria kerrallaan.

tuotteet / (valitse tuote) / kts. laajempi kytkentätaulukko

Hyvä tietää

Verkkokaupan sivut latautuvat sitä nopeammin, mitä tasapainoisempi kategoriapuu on, eli mitä tasaisemmin tuotteet ovat jakautuneet eri kategorioihin. Ohjelmisto ei näytä rajausvalikoita sellaisissa kategorioissa tai kategoriapuun haaroissa, joissa a) on yli 500 tuoteperhettä, joissa jokaisessa on vähintään yksi rajaus, ja b) näillä tuoteperheillä on yhteensä yli 5 000 rajausta. Molempien ehtojen on täytyttävä. Esimerkiksi jos jossain kategoriassa on 2 000 tuoteperhettä (mikä on älytön painopiste kategoriapuussa), joista kuitenkin vain 400:lla on rajauksia, niin rajausvalikot näytetään, vaikka näillä 400:lla tuoteperheellä olisi yhteensä 30 000 rajausta.

Rajausominaisuus on toteutettu myös tarjouskoostesivulle ja tuotemerkkisivuille. Nämä rajaukset eivät vaadi verkkokauppiaalta toimenpiteitä, koska verkkokaupan asiakkaan näkemät rajausvalikot muodostetaan automaattisesti riippuen siitä, mitä rajauksia näillä sivuilla olevilla tuotteilla sattuu olemaan.

Katso myös

Näin rakennat yrityksellesi verkkokaupan

1. Tilaa webhotelli

Jos yritykselläsi ei vielä ole webhotellia, niin tilata netistä jokin eurooppalainen webhotellipalvelu, joka on yhteensopiva ohjelmiston kanssa.

2. Asenna ohjelmisto

Tilaa maksuton asennustyö tai asenna ohjelmisto itse. Maksuton asiakaspalvelumme ja tekninen tukemme neuvoo tarvittaessa kummassakin tapauksessa.

3. Perusta verkkokauppa

Kirjaudu selaimella verkkokaupan hallintaliittymään ja perusta verkkokauppa. Tarjoamme maksuttoman Maxi-lisenssin verkkokaupan perustamisen ajaksi (esim. 4 kk).

4. Tilaa lisenssi

Tilaa lisenssi vasta, kun olet perustanut verkkokaupan, eli julkaissut verkkokaupan asiakaskäyttöön. Voit myös luopua hankkeesta veloituksetta.

Scroll to Top