Verkkokauppadirektiivi

Uusi EU-direktiivi kuluttajien oikeuksista, 2011/83/EC, implementoidaan EU:n jäsenvaltioiden lainsäädäntöön viimeistään 13.12.2013. Direktiivin säännöksiä sovelletaan elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiin sopimuksiin 13.6.2014 alkaen.

Verkkokauppadirektiivin vaatimukset täyttävän verkkokaupan perustaminen on nyt vaivatonta ja helppoa. Clover Shop on omalta osaltaan direktiivin vaatimusten mukainen lukuun ottamatta yhden sivun ostoskoria, joka on harmaalla alueella, koska tilausyhteenvetoa ei näytetä ennen tilauksen lähettämistä. Ohjelmistossa on myös kahden sivun ostoskori, joka on mielestämme muutenkin selkeämpi.

Vaikutukset lyhyesti

Uusi direktiivi ei tuo mukanaan ylitsepääsemättömiä muutoksia puoleen tai toiseen. Kuluttajien oikeudet ja velvollisuudet yhtenäistyvät koko EU:n alueella. Uusi direktiivi tekee ostamisesta helpompaa, sillä ostokokemusta on pyritty vakioimaan direktiivin tasolla.

Suuria linjanmuutoksia on kaksi: 1) Elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle peruuttamisohjeet ja -lomake ennakkotietona. 2) Kuluttaja vastaa palautuskuluista itse, paitsi jos elinkeinonharjoittaja on suostunut vastaamaan niistä tai laiminlyönyt ilmoittaa kuluttajalle, että kuluttajan on vastattava niistä.

Vaatimustenmukaisuus

Clover Shop on omalta osaltaan direktiivin vaatimusten mukainen. Verkkokauppiaan ei tarvitse ottaa käyttöön sähköisiä palveluja palautusten hallintaan (kts. peruuttamisoikeuden käyttäminen).

Olemme ottaneet uuden direktiivin huomioon ohjelmiston tuotekehityksessä muun muassa seuraavilla tavoilla.

Toimitusajan ilmoittaminen

6 artikla, kohta 1, alakohta g)
määräaika, johon mennessä elinkeinonharjoittaja sitoutuu toimittamaan tavaran tai suorittamaan palvelun

  → käsittelyajat tuotekohtaisesti, jakeluajat toimitustapakohtaisesti, toimitusajat tilauskohtaisesti

Ennakkotietojen antaminen

6 artikla, kohta 1, alakohta h)
sekä liitteessä I olevassa B osassa vahvistettu malliperuuttamislomake

11 artikla, kohta 3)
elinkeinonharjoittaja voi 1 kohdassa tarkoitettujen mahdollisuuksien lisäksi tarjota kuluttajalle mahdollisuuden täyttää ja lähettää sähköisesti elinkeinonharjoittajan verkkosivuston kautta joko liitteessä I olevassa B osassa vahvistettu malliperuuttamislomake tai mikä tahansa muu yksiselitteinen ilmoitus

  → selaimella käytettävä peruuttamislomake on elinkeinonharjoittajalle vapaaehtoinen
  → ohjelmisto sisältää selaimella käytettävän peruuttamislomakkeen, johon viitataan toimitusehtosivulta
  → peruuttamislomake voi myös olla paperille tulostettava lomake (esimerkiksi pdf-lomake)

6 artikla, kohta 4)
[...] jos hän on toimittanut kuluttajalle nämä ohjeet oikein täytettyinä

  → peruuttamisohjeet ja linkki peruuttamislomakkeeseen voidaan lisätä toimitusehtosivulle

Tilauksen yhteenvetosivu

8 artikla, kohta 2)
elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava kuluttajalle selvästi ja helposti havaittavasti ja välittömästi ennen kuin kuluttaja tekee tilauksensa

  → selkeä tilauksen yhteenveto- ja tarkistussivu välittömästi ennen tilauksen lähetystä

Maksuvelvollisuusilmoitus

8 artikla, kohta 2)
näppäin on merkittävä helposti luettavalla tavalla ainoastaan sanoilla "tilaukseen liittyy maksuvelvollisuus"

  → merkintä on lisättävissä Lähetä tilaus -painikkeen yläpuolelle suoraan verkkokaupan hallintaliittymästä.

Tilausvahvistus

Tilausvahvistus: 8 artikla, kohta 7)
toimitettava kuluttajalle vahvistus tehdystä sopimuksesta pysyvällä välineellä

  → automaattiset tilausvahvistukset sähköpostitse heti tilauksen lähettämisen jälkeen
  → tilausvahvistuksiin voidaan lisätä täydentäviä tietoja, ellei niitä ole annettu ennakkoon

Palautuskustannusten korvaaminen

9 artikla, kohta 1)
kuluttaja vastaa vain tavaroiden palauttamisesta johtuvista välittömistä kuluista, paitsi jos elinkeinonharjoittaja on suostunut vastaamaan niistä tai laiminlyönyt ilmoittaa kuluttajalle, että kuluttajan on vastattava niistä

  → toimitusehtojen lisäys ja päivitys kuuluu ohjelmiston ominaisuuksiin
   harkitse vakavasti palautuskulujen korvaamista kilpailullisista syistä

Tässä tarkoitetaan asiakkaalle aiheutuneiden palautuskustannusten korvaamista siinä tapauksessa, että asiakas peruuttaa tilauksensa. Asiakkaalta perittyjen toimituskustannusten korvaaminen on eri asia.

Peruuttamisoikeuden käyttäminen

11 artikla, kohta 1)
kuluttaja voi tätä varten joko [...] tai antaa minkä tahansa muun yksiselitteisen ilmoituksen päätöksestään peruuttaa sopimus

  → verkkokaupan asiakas voi käyttää peruuttamislomaketta tai ilmoittaa peruutuksesta esimerkiksi sähköpostitse

Toimituskustannusten korvaaminen

13 artikla, kohta 2)
elinkeinonharjoittajan ei tarvitse palauttaa ylimääräisiä kustannuksia, jos kuluttaja on nimenomaisesti valinnut muun kuin elinkeinonharjoittajan tarjoaman edullisimman vakiotoimitustavan

  → verkkokaupan asiakas voi halutessaan valita kalliimman toimitustavan
  → verkkokauppiaan on palautettava vain edullisimman toimitustavan toimituskulut
   harkitse vakavasti asiakkaalta perittyjen toimituskulujen korvaamista täysimääräisenä (jälkimarkkinointia)

Tässä tarkoitetaan asiakkaalta perittyjen toimituskulujen korvaamista asiakkaalle siinä tapauksessa, että asiakas peruuttaa tilauksensa. Asiakkaalle aiheutuneiden palautuskustannusten korvaaminen on eri asia.

Lähteet

Näin rakennat yrityksellesi verkkokaupan

1. Asenna ohjelmisto

Asenna ohjelmisto tai tilaa meiltä maksuton asennustyö. Maksuton asiakaspalvelumme ja tekninen tukemme neuvoo tarvittaessa kummassakin tapauksessa.

2. Perusta verkkokauppa

Kirjaudu selaimella verkkokaupan hallintaliittymään ja perusta verkkokauppa. Tarjoamme maksuttomat Maxi-ominaisuudet verkkokaupan perustamisen ajaksi.

3. Tilaa lisenssi

Tilaa lisenssi vasta, kun olet perustanut verkkokaupan, eli verkkokauppa on ns. laitettu tulille. Voit myös olla tilaamatta lisenssiä ja luopua hankkeesta.

Scroll to Top