Asiakaskirjeet

Ohjelmistossa on sekä asiakaskirje- että suorakirjeominaisuus. Ne ovat ominaisuuksiltaan samanlaisia. Suosittelemme käyttämään pelkkää asiakaskirjeominaisuutta. On yleisesti hyväksyttävää, että asiakaskirjeessä on mainontaa.

Tilaaminen

Verkkokaupan asiakas voi tilata asiakaskirjeen, tai jättää sen tilaamatta, tilauslomakkeessa, kilpailulomakkeessa ja palautelomakkeessa. Verkkokauppias voi päättää lomakekohtaisesti, onko kyseessä opt-in (kyllä haluan) tai opt-out (en halua) -periaate. Kummassakaan tapauksessa valintaruutua ei ole valmiiksi rastitettu. Lisäksi asiakas voi tilata asiakaskirjeen asiakaskirjesivulta, joka on tarkoitettu pelkästään asiakaskirjeen tilaamista varten.

Tieto asiakaskirjeen tilaamisesta tallentuu automaattisesti asiakaskorttiin. Jos asiakkaan sähköpostiosoite on ennalta tuntematon, ohjelmisto luo automaattisesti uuden asiakaskortin. Verkkokauppias voi halutessaan lisätä tilausmerkinnän myös manuaalisesti.

Vahvistuspyyntö

Verkkokaupan asiakkaalta pyydetään sähköpostitse vahvistus, paitsi jos verkkokauppias on asettanut opt-in tai opt-out -periaatteen agressiiviselle asetukselle.

Aggressiivinen asetus on vaarallinen. Jos harkitset sitä, harkitse sen käyttämistä vain tilauslomakkeen yhteydessä, koska silloin sinulla on edes pienet mahdollisuudet arvioida merkintöjen vilpittömyyttä.

Peruuttaminen

Asiakas voi halutessaan peruuttaa asiakaskirjeen tilaamisen klikkaamalla asiakaskirjeessä olevaa peruuttamislinkkiä ja vahvistamalla peruuttamisen klikkaamalla painiketta. Tällöin ohjelmisto poistaa merkinnän asiakkaan asiakaskortista. Verkkokauppias voi halutessaan poistaa tilausmerkinnän myös manuaalisesti.

Ohjelmisto lisää asiakaskirjeisiin automaattisesti List-Unsubscribe -headerin, joka vähentää valituksia sekä parantaa jakelua ja lukijoiden käyttökokemusta.

Massamuutokset

Verkkokaupan hallintaliittymän työkaluissa on avustaja suurempia massapoistoja ja -lisäyksiä varten.

Asetukset

asetukset / on/off / - Asiakaskirje @ (kolmessa eri kohdassa), asiakaskirje näkyvästi

Lainsäädäntö

EU:n sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus sallii sähköisen suoramarkkinointiviestin lähettämisen luonnolliselle henkilölle, jos henkilö on antanut siihen ennalta suostumuksensa tai jos henkilön sähköpostiosoite on saatu tuotteen tai palvelun myynnin yhteydessä ja myynnin yhteydessä hänelle on annettu helppo mahdollisuus kieltäytyä viesteistä.

Toisin sanoen asetus sallii opt-out (en halua) -periaatteen käyttämisen ainoastaan tilauslomakkeella. Emme ota kantaa siihen, onko se järkevää. Ja edelleen on korostettava sitä, että opt-out ei tarkoita valmiiksi rastitettua valintaruutua, vaikka tuosta sanamuodosta voisi niin ymmärtää.

Asiakaskirjeen luominen (=kirjoittaminen)

Asiakaskirje voidaan kirjoittaa HTML-muodossa tai pelkkänä tekstinä. Ohjelmisto tunnistaa automaattisesti, onko kirje HTML-muotoinen vai pelkkää tekstiä. Asiakaskirjeet voidaan kohdentaa asiakasryhmiin. Kohdistus kielen perusteella ei valitettavasti ole mahdollista.

markkinointi / asiakaskirje

Ohjelmisto tallentaa asiakaskirjeet lähetyskeskukseen odottamaan lähetystä.

Yhdistämistagit

Asiakaskirje voi sisältää yhdistämistageja (merge tags), jotka ovat hyödyllisiä esimerkiksi kirjeen yksilöinnissä ja tilastointitarkoituksissa. Ohjelmisto korvaa yhdistämistagin vastaanottajakohtaisilla tiedoilla. Yhdistämistageja ovat.

  • [EMAIL] = sähköpostiosoite.
  • [HASH] = kirjeen yksilöivä merkkijono.
  • [UNSUBS] = "Jos et halua vastaanottaa... ".

Yhdistämistagien käyttäminen on vapaaehtoista. Jos ohjelmisto huomaa, että kirje sisältää [UNSUBS]-tagin, se korvaa kyseisen tagin asiakaskohtaisella peruuttamistekstillä ja/tai linkillä. Muussa tapauksessa ohjelmisto lisää peruuttamistekstin ja/tai linkin kirjeen loppuun. [UNSUBS]-tagin käyttäminen on suositeltava, koska tällöin peruuttamislinkki voidaan sijoittaa mihin tahansa kohtaan kirjettä ja se voidaan muotoilla kirjeeseen valmiiksi kuuluvilla CSS-tyyleillä.

Lähetyskeskus

Asiakaskirjeiden lähettäminen tapahtuu lähetyskeskuksen kautta. Lähetysnopeuden on oltava välillä 1-60 viestiä/min. Suosituksemme on 5 viestiä/min. Lähetys voidaan pysäyttää ja sitä voidaan jatkaa milloin tahansa myöhemmin.

lähetys

Testiviestin lähettäminen

Asiakaskirjettä on mahdollista testata ennen massalähetystä. Rastita asiakaskirjettä kirjoittaessasi "Ohita vastaanottajat ja lähetä ainoastaan yksi testiviesti osoitteeseen". Luo kirje ja siirry lähetyskeskukseen. Käynnistä lähetys. Lue kirje, tee tarvittavat korjaukset viestipohjaan ja lähetä testiviesti uudelleen. Käytännössä tämä kannattaa tehdä noin 3-5 kertaa, ettei asiakkaille varmasti lähde huonoa tai viallista kirjettä.

markkinointi / asiakaskirje
lähetys

Lähettäjän sähköpostiosoite

Asiakaskirjeen pinnallisena lähettäjänä näkyy sähköpostiosoite, joka on syötetty lähettäjäksi asiakaskirjettä luotaessa. Syvällisesti tarkastellen asiakaskirje lähetetään SMTP-tunnuksilla, jotka on valittu valikosta asiakaskirjettä lähetettäessä.

Suosittelemme käyttämään asiakaskirjettä luotaessa asiakaskirje@example.com -tyylistä osoitetta ja valitsemaan asiakaskirjettä lähetettäessä siihen läheisesti liittyviä SMTP-tunnuksia. Sähköpostiviestin tekniset otsikkotiedot pysyvät tällöin selkeinä ja paluupostit kertyvät yhteen sähköpostilaatikkoon.

Katso myös

Näin rakennat yrityksellesi verkkokaupan

1. Ota ohjelmisto käyttöön

Asenna ohjelmisto tai tilaa meiltä maksuton asennustyö. Maksuton asiakaspalvelumme ja tekninen tukemme neuvoo tarvittaessa kummassakin tapauksessa.

2. Perusta verkkokauppa

Kirjaudu selaimella verkkokaupan hallintaliittymään ja perusta verkkokauppa. Tarjoamme maksuttomat Maxi-ominaisuudet verkkokaupan perustamisen ajaksi.

3. Tilaa lisenssi

Tilaa lisenssi vasta, kun olet perustanut verkkokaupan, eli verkkokauppa on ns. laitettu tulille. Voit myös olla tilaamatta lisenssiä ja luopua hankkeesta.

Scroll to Top