Asiointikielet

EsittelyKäyttöohjeet › Kieli vaihtuu lennossa

Verkkokaupan kaikki sisältö voidaan näyttää suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Verkkokauppias voi päättää, mitkä näistä kielistä (1-3 kieltä) ovat käytössä. Verkkokaupan hallintaliittymä on suomenkielinen ja sen kautta voidaan syöttää verkkokauppaan kaikkea sisältöä kaikilla kolmella kielellä.

Ruotsin kielin on vain osittain tuettu; emme ole kääntäneet kaikkia verkkokaupan käyttöliittymän tekstejä ruotsin kielelle. Ruotsin kieli on tuettu kaikissa muissa yhteyksissä yhtä laajasti kuin suomen ja englannin kieli. Google tukee tätä ratkaisua, koska alternate URL (hreflang-tunniste) on käytössä (kts. Googlen ohje ↗).

Asetukset

Verkkokaupan hallintaliittymän kieliasetuksissa voidaan valita verkkokaupan asiointikielten keskinäinen tärkeysjärjestys, asiointikielten sijaiskielet ja asiointikielten näyttöjärjestys verkkokaupan kielivalinnassa. Lisäksi voidaan valita, näytetäänkö kielivalinta kielikoodeilla (FI, SV, EN) vai valtiolipuilla.

asetukset / kielet

Kielivalinta

Hakukoneet näyttävät hakutuloksina verkkokaupan asiakkaan selaimen kieliasetusten mukaisia hakutuloksia. Tämän ansiosta verkkokaupan asiakkaan ei tarvitse valita kieltä. Erikielisten sivujen URL-osoitteet ovat erilaisia, joten myös kirjanmerkit johtavat heti oikealle sivulle.

Verkkokaupan asiakas voi halutessaan vaihtaa kieltä niin sanotusti lennossa. Hän ei päädy kieltä vaihtaessaan verkkokaupan etusivulle vaan sama sivu pysyy näkyvillä, mutta nyt erikielisenä. Tämä parantaa konversioastetta.

Välilehdet

Erikielinen sisältö syötetään verkkokaupan hallintaliittymän tietokorteissa oleville välilehdille. Jos jotain tekstiä ei ole saatavilla verkkokaupan asiakkaan käyttämällä asiointikielellä, ohjelmisto näyttää tekstin tilalla sijaiskielisen tekstin. Jos sijaiskielistä tekstiä ei ole saatavilla, ohjelmisto näyttää tekstin, joka on saatavilla.

Kielivalinta

Erikielinen tekstikenttä avataan hallintaliittymän tietokortin välilehteä klikkaamalla.

Kielitagit

Verkkokaupan hallintaliittymän asetukset / koodit ja ulkoasu -kohdassa olevat koodikortit ovat poikkeus. Niissä ei ole erikielisiä välilehtiä. Välilehtien sijaan voidaan käyttää kielitageja. Toimintaperiaate selviää alla olevasta esimerkistä.

<fi><img src="esimerkki.jpg" alt="Joukahaisen jousen tie" /></fi>
<en><img src="example.jpg" alt="Excepteur sint occaecat" /></en>

Ohjelmisto suodattaa koodin ennen sen näyttämistä verkkokaupan html-lähdekoodissa. Esimerkiksi jos asiointikielenä on suomi, verkkokaupan html-lähdekoodissa näytetään seuraavanlainen koodi.

<img src="esimerkki.jpg" alt="Joukahaisen jousen tie" />

Hakukoneoptimointi

Ohjelmisto on omalta osaltaan valmiiksi hakukoneoptimoitu. Ohjelmisto huolehtii esimerkiksi vaihtoehtoisista URL-osoitteista (alternate URL) ja kanonisista osoitteista (canonical URL). Verkkokauppias voi optimoida verkkokauppaa syöttämällä tietoja erikielisiin välilehtiin sekä käyttämällä koodin ja ulkoasun hallinnassa kielitageja.

Automaattisen käännökset

Ilmainen Google Verkkosivustojen kääntäjän ↗ mahdollistaa verkkokaupan sivujen kääntämisen kaikille kielille reaaliaikaisesti. Google tunnistaa asiakkaan selaimen asetuksissa olevan kielen ja tarjoaa käännöstä automaattisesti.

Suosittelemme automaattisia käännöksiä vain, jos verkkokaupassa on käytössä ainoastaan yksi asiointikieli. Muussa tapauksessa asiat menevät liian hankalaksi.

Automaattisen kääntäjän käyttöönotto tapahtuu kopioimalla ja liittämällä Googlelta saatu HTML-koodi verkkokaupan ulkoasuun.

asetukset / koodit ja ulkoasu

Katso myös

Scroll to Top