Toimitustavat

Verkkokauppias voi päättää itse, mitä toimitustapoja verkkokaupan asiakkaalle on tarjolla. Verkkokaupan asiakas valitsee toimitustavan verkkokaupan ostoskorisivulla.

Toimitustavan lisääminen

asetukset / toimitustavat / lisää uusi

Toimitusliitännät

Jokainen toimitustapa voidaan haluttaessa kytkeä johonkin toimitusliitäntään, jolloin verkkokaupan asiakas voi esimerkiksi valita noutopisteen tai pakettiautomaatin ja verkkokauppias voi tulostaa pdf-kuljetusasiakirjan. Toisin päin ajateltuna jokainen toimitusliitäntä voidaan kytkeä useaan eri toimitustapaan.

asetukset / toimitustavat / (valitse toimitustapa) / tyyppi, liitäntä, esivalintakoodi

Ohjelmistossa on sisäänrakennetut toimitusliitännät seuraaviin kuljetustusyrityksiin ja kuljetustenvälittäjiin.

Toimitusliitäntöjen käyttöönotto-ohjeet löytyvät seuraavilta sivuilta.

Toimitustapavalinta

Kun verkkokaupan asiakas siirtyy ostoskorisivulle, niin ohjelmisto laskee karkealla 3D-mallinnuksella, millä toimitustavoilla ostoskorissa olevat tuotteet voidaan todennäköisesti toimittaa asiakkaalle ja häivyttää todennäköisesti epäyhteensopivat toimitustavat.

3D-mallinnus ottaa huomioon ostoskorissa olevien tuotteiden painot, tuotteiden mitat, toimituskuluportaiden vähimmäis- ja enimmäispainot, kollien enimmäismitat, kollien enimmäistilavuudet, kollien enimmäispainot ja jopa kollien enimmäismäärän.

Ohjelmisto antaa verkkokaupan asiakkaan valita vain sellaisia toimitustapoja, jotka ovat yhteensopivia valitun maksutavan kanssa ja joiden 3D-mallinnus näyttää mahdolliselta.

3D-mallinnus voidaan ohittaa käyttämällä tyhjiä arvoja. Tyhjä mitta tai paino tuotekortissa tarkoittaa nollaa. Tyhjä mitta, tilavuus tai paino toimitustapakortissa tarkoittaa ääretöntä.

Kollit

Jokaisella toimitustavalla voi olla erilaiset kollien mitat, tilavuudet, painot ja määrät. Kolli tarkoittaa käytännössä yhtä kuljetuspakkausta, kuten esimerkiksi yhtä lavaa tai yhtä pakettia.

asetukset / toimitustavat / (valitse toimitustapa) / kollit

Toimituskuluportaat

Jokaisella toimitustavalla voi olla erilaiset ostoskorissa olevien tuotteiden yhteispainoon perustuvat toimituskuluportaat. Tässä yhteydessä on hyvä selventää, että toimitustapojen kollien mitat ja tilavuudet rajoittavat verkkokaupan asiakkaan valittavissa olevia toimitustapoja. Siksi voidaankin ajatella niin, että mitat ovat toimituskulujen laskennan esikarsintasarja ja painot loppupelit.

asetukset / toimitustavat / (valitse toimitustapa) / toimituskuluportaat

Käsittelyaika

Jokaisella tuotteella voi olla käsittelyaika. Käsittelyaika tarkoittaa aikaa, joka kuluu tavaroiden tilaamiseen maahantuojalta ja tavaroiden pakkaamiseen.

tuotteet / (valitse kategoria) / (valitse tuote) / toimitus / käsittelyaika (pv)

Jakeluaika

Jokaisella toimitustavalla voi olla jakeluaika. Jakeluaika tarkoittaa aikaa, joka kuluu tavaran kuljettamisessa verkkokauppiaalta asiakkaalle.

asetukset / toimitustavat / (valitse toimitustapa) / jakeluaika (pv)

Toimitusaika

Ohjelmisto laskee tuotekohtaisen toimitusajan niin, että tuotteen käsittelyaikaan lisätään asiakkaan valitseman toimitustavan jakeluaika. Tämän jälkeen ohjelmisto laskee tilauksen toimitusajan ostoskorissa olevien tuotteiden perusteella ja näyttää sen aikavälinä, esim. 2-7 päivää. Tuotekohtainen toimitusaika voidaan näyttää asiakkaalle ja verkkokauppiaalle ostoskorisivulla ja tilausten hallinnassa.

asetukset / on/off / toimitusaika tuotteittain

Minimi- ja maksimitilausmäärät

Jokaisella toimitustavalla voi olla rahamääräiset minimi- ja maksimitilausmäärät. Jos ostoskorissa olevien tuotteiden yhteenlaskettu hinta on vähemmän kuin minimitilausmäärä, verkkokaupan asiakas ei voi edetä tilaukseen asti. Vastaavasti jos ostoskorissa olevien tuotteiden yhteenlaskettu hinta on enemmän kuin maksimitilausmäärä, verkkokaupan asiakas ei voi edetä tilaukseen asti. Toimituskuluja ei huomioida rajoja tarkistettaessa.

asetukset / toimitustavat / (valitse toimitustapa) / minimitilaus, maksimitilaus (asiakasryhmittäin)

Yhteensopivat maksutavat

Jokainen toimitustapa on kytkettävä vähintään yhteen maksutapaan, mutta vain silloin, kun maksutapoja on olemassa. Kytkennän tekeminen tarkoittaa yhteensopivuutta ja kytkennän tekemättä jättäminen tarkoittaa epäyhteensopivuutta. Käytännön esimerkkinä voidaan mainita, ettei esimerkiksi myymälästä noutoa kannata kytkeä yhteen postiennakon kanssa.

asetukset / toimitustavat / (valitse toimitustapa) / yhteensopivat maksutavat

Toimituskuluvapautusraja

Jokaisella toimitustavalla voi olla rahamääräinen toimituskuluvapautusraja. Vapautusraja vapauttaa asiakkaan myös maksutapalisästä, joka tarkoittaa tässä ohjelmistossa samaa kuin toimituskululisä.

asetukset / toimitustavat / (valitse toimitustapa) / vapautusraja (asiakasryhmittäin)

Toimitustavan kohdentaminen asiakasryhmiin

Jokainen toimitustapa voidaan ottaa käyttöön asiakasryhmittäin. Esimerkiksi toimitus yritysosoitteeseen voidaan rajata pois kuluttaja-asiakkaiden toimitustavoista.

asetukset / toimitustavat / (valitse toimitustapa) / aktiivinen (asiakasryhmittäin)

Toimitustavan vaihtaminen takautuvasti

Verkkokaupan asiakkaan valitsema toimitustapa voidaan vaihtaa takautuvasti.

asetukset / tilaukset / (valitse tilaus) / toimitustapa

Katso myös

Näin rakennat yrityksellesi verkkokaupan

1. Ota ohjelmisto käyttöön

Asenna ohjelmisto tai tilaa meiltä maksuton asennustyö. Maksuton asiakaspalvelumme ja tekninen tukemme neuvoo tarvittaessa kummassakin tapauksessa.

2. Perusta verkkokauppa

Kirjaudu selaimella verkkokaupan hallintaliittymään ja perusta verkkokauppa. Tarjoamme maksuttomat Maxi-ominaisuudet verkkokaupan perustamisen ajaksi.

3. Tilaa lisenssi

Tilaa lisenssi vasta, kun olet perustanut verkkokaupan, eli verkkokauppa on ns. laitettu tulille. Voit myös olla tilaamatta lisenssiä ja luopua hankkeesta.

Scroll to Top